Om

SUBDCO Marine Services er et subsea-firma med hovedkontor i Egersund. SUBDCO tar oppdrag primært på sør- og vestlandet. Men utfører gjerne større prosjekter i andre deler av landet.

 

Vi er for tiden 10 mann som er tilknyttet SUBDCO hvorav 6 er dykkere. 

Alle dykkere er utdannet og godkjent som yrkesdykkere klasse B (ned til 50 meter). Vi har også godkjente undervannssveisere.  Vi har også ROV-pilot med lang erfaring fra Nordsjøen.

 

Alle våre operasjoner utføres i henhold til arbeidsmilølovens kapittel 26 som omhandler forskrifter for arbeidsdykking med tanke på rutiner, krav til utstyr, internkontrollsystem og manualer.

Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet etter tilsyn i 2019 finner du her.

Våre dykkere er utdannet ved Norsk Yrkesdykkerskole og Yrkesdykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen.