Norsk reservoar kontroll

En divisjon av Subdco Marine Services AS

Kontroll og rengjøring av drikkevannsbasseng

​VÅRE TJENESTER:
 

  • INSPEKSJON av bassenger og reservoarer med full tilstandsrapport
     

  • RENGJØRING med rapport og nødvendig dokumentasjon
     

  • UTBEDRING av eventuelle feil og mangler som avtalt. Rapport og dokumentasjon.

 

Overlat deres internkontroll til oss, så tar vi hånd om alt angående dine høydebasseng.​

Ring oss på telefon 930 00 830 

eller bruk kontaktskjemaet.

Rengjøring utføres kostnadseffektivt ved bruk av kvalifiserte yrkesdykkere og i.h.h.t gjeldende bestemmelser for slikt arbeid. Bassenget «støvsuges» ved bruk av «AquaVac» vårt egenproduserte slamsugings system som sikrer kontinuerlig drift i vannforsyningen under rengjørings prosessen, og uten merkbar kvalitetsforringelse i vannuttaket. All rengjøring blir grundig dokumentert i tekst og bilder.

VI LEVERER RENGJØRING AV HØYDEBASSENG UTEN DRIFTSAVBRUDD

Vi leverer din internkontroll basert på Mattilsynets kontroll i forhold til drikkevannsforskriften.

Ring oss på telefon 930 00 830 

eller bruk kontaktskjemaet.