TJENESTER

SUBDCO tilbyr følgende tjenster:
 

 • Arbeidsdykking

 • Inspeksjon (visuelt/videoopptak/live-video)

 • Undervannssveis

  • ​Oxyarc cutting

 • Boring/forankring

 • Skrogmåling - tykkelse

 • Sprenging

 • Spyling (høytrykk/lavtrykk)

 • Graving

 • Trasêplanlegging

 • Forskaling

 • Støping/betongarbeid

 • Kaibygging (nybygg/rehabilitering)

 • Pæling

 

Vi tilbyr også:

 • ROV-tjenester

  • Inspeksjon (video)

  • Kartlegging med sonar

  • Overvåking

Se mer på ROV siden.